Nacionalni dan davanja


Nacionalni dan davanja je ustanovljen na inicijativu Srpskog filantropskog foruma i Koalicije za dobročinstvo i prvi put obeležen 2018. godine, 9. oktobra, na dan rođenja Mihajla Pupina, velikog srpskog inovatora i filantropa.

Okupljajući donatore, fondacije, kompanije, organizacije i građane, Nacionalni dan davanja obnavlja kulturu davanja i oživljava bogatu filantropsku tradiciju našeg društva. Svakim novim Nacionalnim danom davanja skrećemo pažnju javnosti na neki izazov u društvu i prikupljamo sredstva za sistemsku podršku u datoj oblasti.

Istorijat01234567890.01234567890

miliona dinara

Prve godine, podržali smo Istraživačku stanicu Petnica i uz pomoć donatorske zajednice i građana, prikupili iznos od 3,2 miliona dinara za kupovinu inovativnog spektrometra.
Saznajte više


01234567890.01234567890

miliona dinara

Druge godine, obrazovanje je ostalo u fokusu i prikupljeno je 8,3 miliona dinara za unapređenje osnovno školskog obrazovanja u preko 60 škola u 30 opština širom Srbije.
Saznajte više


0123456789001234567890

miliona dinara

Treće godine Nacionalni dan davanja je bio posvećen osobama sa invaliditetom sa posebnim akcentom na sve vrste pristupačnosti. Prikupljeno je ukupno preko 20 miliona dinara za pokretanje prvog Nacionalnog prevodilačkog centra za znakovni jezik sa video relej servisom, za gluve i nagluve osobe u Srbiji, za ugradnju lifta za osobe sa invaliditetom na bazenu u Šapcu i za Kliniku za neurohirurgiju za kupovinu uređaja pomoću koga se izvodi operacija selektivna dorzalna rizotomija pacijentima sa cerebralnom paralizom.
Saznajte više


0123456789001234567890.01234567890

miliona dinara

Četvrti po redu Nacionalni dan davanja bio je posvećen donacijama hrane, a tokom kampanje je uz pomoć kompanija, organizacija i građana prikupljeno blizu 70 tona hrane vredne preko 13,6 miliona dinara.
Saznajte više